Dokumenty

 

CV

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
RESEARCH ACHIEVEMENTS
KONFERENCJE
CONFERENCES
PUBLIKACJE
PULBICATIONS

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OPINIE
TESTIMONIALS


dr Robert Potocki
pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego

Robert Potocki PhD
research worker, University of Zielona Góra
prof. Jarosław Macała
pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego

professor Jarosław Macała
research worker, University of Zielona Góra

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

O MNIE PRYWATNIE
ABOUT ME